Kostely a poutní místa na Valašsku a v okolí

Někteří lidé mají rádi atmosféru starých kostelů, hřbitovů a různých dalších staveb, vybudovaných v dávných dobách. Ten klid, jakoby se zastavil čas, tu představu, že na tom samém místě před několika sty lety žili lidé jako my, a prožívali si své radosti i strasti. Všechnu tu energii i události dob minulých, které si tato místa uchovávají.
Jiní jsou zase takoví novodobí poutníci, kteří si přejí na chvíli spočinout, ukrást si kus té atmosféry, a zase pokračovat v pouti dál...

Ať už patříte do kterékoliv skupiny, ať už máte kostely, kapličky, boží muka a křížky u cesty rádi pro jejich klid a tichou minulost, nebo ať jste křesťansky založení a takové poutničení je pro vás jakýmsi symbolem, naše kostely a poutní místa na Valašsku vás určitě osloví. Nejen svou prostotou a jednoduchostí, ale také láskou a upřímností s kterou byly vybudovány, a které se v nich dodnes skrývají.


Nejbližší kostely a kapličky

turp kaplička U Huberta.jpg KAPLIČKA U HUBERTA NA SUROVÉM VRCHU

Tahle kaplička je od Antariku vzdálená asi jen 1.5 km. Najdete ji ve stinném zátiší u jezírka (lidově Stříbrné jezero). Byla vystavěna teprve nedávno, v roce 2012, na počest Svatého Huberta, patrona myslivců, a Svatého Josefa, patrona řezbářů. U kapličky najdete sochu Sv. Josefa v nadživotní velikosti, dvě obrovské lavičky k posezení i zvoničku, kde si můžete zazvonit (ta je od kapličky po cestě ještě kus dál). V místě, kde je zvonička, je také na staré borovici už od nepaměti obrázek Panenky Marie Ochranitelky. Klíč od kapličky je k dispozici i na chatě Antarik, uvnitř můžete obdivovat krásnou dřevořezbu Svatého Huberta.
JAK SE TAM DOSTAT: Od Antariku po modré turistické značce (směr Čubův kopec).                                     


turp kaplička val sen.jpg KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE VE VALAŠSKÉ SENICI

Kapli najdete v samém srdci Valašské Senice, nedaleko obecního úřadu. Byla vysvěcena r.1971. Na průčelí ji zdobí sgrafito a pískovaná skla se symboly Cyrila a Metoděje, které zhotovil akademický malíř Alois Baránek. Kaple zároveň slouží i jako zvonice. Hned vedle je studánka. V červenci se tu pravidelně pořádá cyrilometodějská pouť.
JAK SE TAM DOSTAT: Od Antariku jděte nejdříve po modré značce (směr Čubův kopec), až se napojíte na žlutou značku. Po té odbočte doprava. Žlutá vás dovede na konečnou autobusu v Senici, odtud jděte kus po silnici směrem do centra obce.


kostel Francova Lhota.jpg KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA VE FRANCOVĚ LHOTĚ

Kostel Sv. Štěpána, krále uherského, byl postaven za podpory Štěpána Illeshaze. Podle něho je jako jediný na Moravě zasvěcen tomuto světci. Je vybudován v josefínském slohu, prostranný a neklenutý. Fara byla zřízena roku 1788. Uprostřed hlavního oltáře stojí socha Sv. Štěpána, krále uherského. Po stranách jsou umístěny sochy Sv. Cyrila a Metoděje. Obec Francova Lhota je také známá jako rodiště kardinála Štěpána Trochty. U vchodu do kostela je na zdi instalována jeho pamětní deska.
JAK SE TAM DOSTAT: Po modré turistické značce (směr Čubův kopec) sejděte do Francovy Lhoty. Tam opusťte modrou a vydejte se k hlavní silnici. Kostel už odtud uvidíte. Kolem něho jsou krásné mohutné lípy.


turp pulčínská kaple.jpg KAPLE SV. DUCHA NA PULČINÁCH

Najdete ji na Pulčíně, kousek za Informačním centrem. Je přístupná na požádání. Pokud máte zájem nahlédnout dovnitř, obraťte se na pana Žídka z č.p. 60. Původní kaplička v Pulčíně byla postavena kolem roku 1930 na místě zvonice. Byla zasvěcena Duchu Svatému, a to proto, že v tento svátek se obyvatelé obvykle scházeli doma. Jinak, kvůli nedostatku práce, mnoho z nich jezdilo během roku na práce do Bratislavy i jiných měst. Kaple byla zrekonstruována v roce 2007. Je vyzdobena dřevořezbou znázorňující Ducha Svatého.
JAK SE TAM DOSTAT: Na Pulčín můžete dojet autem, autobusem, nebo dojít po jedné z turistických značek, buď z Francovy Lhoty, od Pulčínských skal, nebo z Lidečka.


kaplička strakovci.jpg KAPLNKA NA BEŇADÍNU (NA MAPĚ STRAKOVCI) 

Na vašich toulkách po slovenské straně můžete narazit na samotu Strakovci-Beňadín (součást Dešné). Zde je malá odbočka, která vás lesem po svahu dolů dovede ke kapličce.
JAK SE TAM DOSTAT: Sejděte do Dešné a pak se po asfaltové silnici vydejte kolem Beňadínu na Strakovce.                                                   


Dešná, kaplička.jpg KAPLIČKA V DEŠNÉ

I v Dešné mají kapličku (Dešná je část Lysé pod Makytou). Narazíte na ni nedaleko obchodu s potravinami a hospůdky, cestou k zemědělskému družstvu.
Jak se tam dostat: Po staré sesunuté asfaltové cestě nebo podél beňadínského vleku.


KAPLIČKA PANENKY MARIE VE STŘELNÉ

turp Střelná, kaplička.jpg Na kopečku nad Střelnou postavil pan Lipinský s dalšími nadšenci krásnou dřevěnou kapličku zasvěcenou Panence Marii. Kromě toho je tu studánka s pitnou vodou, ohniště a gril k volnému užívání, dřevěný tulák Karel, a hotel Pod Širákem s postelemi a telefonem.Kaplička i ostatní stavby jsou volně přístupné.

JAK SE TAM DOSTAT: Pěsky z rozhledny na Čubově kopci jsou to asi 4 km nebo dojeďte do Střelné autem, zaparkujte např. u kostela, a odtud už na druhé straně uvidíte kapličku, ke které snadno dojdete.


MECHANICKÝ BETLÉM V HORNÍ LIDČI

turp mech betl.jpg Návštěva expozice pohyblivého betlému v Horní Lidči s nespočtem ručně vyřezávaných postaviček z lipového dřeva je opravdu působivým zážitkem, který byste při návštěvě našeho regionu neměli vynechat. Do provozu byl uveden teprve v roce 2011. Obdivovat můžete na 230 figurek, z toho 75 pohyblivých, jejichž prostřednictvím ožívají stará řemesla a tradice, a 40 dřevořezeb zajímavých míst Zlínského a Trenčianského kraje jako např. Hostýn a Velehrad. I proto se betlému říká česko-slovenský. Součástí expozice je také film, kde je betlémský příběh propojen s významnými místy v česko-slovenském pomezí. Expozice je ideální pro rodiny s dětmi, zájezdy i školní výlety. Provoz je celoroční. Prohlídku je nutné rezervovat předem. Betlém má i vlastní turistickou známku.
JAK SE TAM DOSTAT: Nejlépe autem přes Valašskou Senici a Francovu Lhotu do Horní Lidče.
KONTAKT: Informace najdete na www.betlemhornilidec.cz. Rezervace na tel. 737 701 047.


Vzdálenější kostely a kapličky

Zájem o sakrální památky a poutní místa neustále roste. Na Východní Moravě je nyní několik poutních stezek, po kterých se mohou vydat novodobí "poutníci" na několikadenní putování za těmito památkami víry. O potních stezkách najdete více na http://www.vychodni-morava.cz/poutni-stezky/19788/ .

Následující texty o kostelech a poutních místech v okolí Antariku byly převzaty z knih "Kostely na Valašsku" od Radovana Stoklasy, "Poutní místa Moravy a Slezska" od Františka Odehnala a z internetu. Pokud byste se chtěli dozvědět více i o dalších kostelích, kapličkách a poutních místech v regionu, vřele vám tyto knihy doporučujeme.


HORNÍ LIDEČ

Kostel Sv. Václava

turp kostel h. lideč.jpg V Horní Lidči se až do nedávna nacházela jen kaple postavená v roce 1929 k miléniu sv. Václava. Po její opravě byla v obci v roce 1990 obnovena tradice svatováclavských poutí a přitom se zrodila myšlenka na stavbu nového kostela. Posvěcení základního kamene se konalo 17. května 1992. Svěcení nového kostela se konalo o dva roky později. Kostel se skládá ze dvou staveb – zvonice se třemi zvony a samotného kostela. Kostel je zasvěcen svatému Václavu, patronu země, jehož doba je připomenuta i v materiálech stavby: dřevu, kameni, jednoduché omítce. Vstupní portál má připomínat golgotu se třemi kříži.


LIDEČKO

Kostel Sv. Kateřiny Sinajské

kostel lidečko.jpg Podle ústního podání byla fara v Lidečku zřízena už v roce 1500. Původní dřevěný kostel zničili v 80. letech 17. století uherští nájezdníci (kuruci), kteří napadali a vypalovali zdejší vesnice. Současný kostel, postavený v barokním slohu, pochází z roku 1700. Věž je ale z doby pozdější, asi z roku 1731. Z té doby se dochovala i kruchta s lidovou řezbářskou výzdobou. Hlavní oltář tvoří obraz patronky kostela sv. Kateřiny Sinajské. Umístěny jsou na něm také sochy Sv. Cyrila a Metoděje. Kolem kostela byl dříve hřbitov, který je dnes umístěn asi 200 m od něj směrem k osadě Ráčné. V prostoru bývalého hřbitova stojí socha Sv. Jana Nepomuckého, hodnotná sochařská práce z roku 1753, a barokní kamenný kříž z roku 1756.

Ráčné, kaplička (2).JPG Kaplička v údolí Ráčné

Najdete ji kousek nad Lidečkem, pokud půjdete nahoru údolím Ráčné. Je to pěkná dřevěná kaplička s doškovou střechou. Od ní se dá pokračovat krásnou procházkou směrem k vrchův Kopce a Krajčice s výhledy na Lidečko a do krajiny.


POZDĚCHOV

Kostel českobratrské církve evangelické

kostel evang. pozděchov.jpg Obyvatelé obcí Pozděchova, Prlova a Bratřejova získali povolení ke stavbě vlastního kostela v roce 1869. Potřebných 23 tisíc zlatých se jim podařilo získat z větší části v dobrovolnýchsbírkách, které organizovali na Moravě, ve Slezsku i v Uhrách. Přispěl také stát a evangelická církev. Stavba byla dokončena až roku 1890. Tři zvony instalované ve věži nesou nápisy: „Dnes uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých“, „Pojďte, nebo připraveno jest všecko“, „Mistr zde jest a volá tebe“. Už v roce 1893 musela být šindelová krytina vyměněna za plechovou. Také byly zakoupeny věžní hodiny. Kostel byl vysvěcen v roce 1895.

Kostel sv. Jiří

kostel pozdechov katol.jpg Tento kostel dal pořídit majitel vizovického panství hrabě Prokop Gollen na místě starší stavby. Přestože vznikal v krátkém časovém odstupu od kostela v Lidečku, je typově odlišný, a patří k reprezentativním venkovským architekturám. Nad hlavním vchodem se dochoval Gollenovský erb, v němž jsou tři bochníky chleba. V interiéru se nacházejí dva oltáře. Na hlavním je umístěn znak hraběcího rodu a obraz Sv. Jiří.


STŘELNÁ

Kostel Panny Marie Nanebevzaté

kostel strelna.JPG O stavbu vlastního kostela usilovali obyvatelé obce Střelná dlouhá desetiletí. Symbolem jejich úsilí se stal zachráněný historický zvon za střelenské zvonice, který byl původně zkonfiskován pro potřeby německé armády. K překvapení všech se ho však po osvobození podařilo objevit v Praze neporušený. Při slavnostní instalaci zvonu na jeho původní místo vyzval ke stavbě kostela páter Leo Pospíšil. V šedesátých letech minulého století se to díky vlastní práci a financím obyvatel podařilo. Nový kostel jim ale záhy zakázaly využívat tehdejší úřady. Vysvěcen mohl být až po pádu komunistického režimu, v roce 1992, tehdy byl také zasvěcen Panně Marii.


VALAŠSKÁ POLANKA

Kostel Sv. Jana Křtitele

kostel val.polanka.jpg V roce 1777 navrhnul probošt Jan Leopold Hay z Mikulova, předseda duchovní komise, aby byly postaveny kostely v Polance a ve Zděchově. Císař svým výnosem tento návrh schválil, a obyvatelé Polanky mohli vlastní kostel navštěvovat už roku 1778. Na památku na tuto událost nechali o rok později u vchodu postavit kamenný kříž. Zásluhu na vybudování zdejšího kostela měl také hrabě Jan Illesházy, který daroval stavební materiál i vybavení k pořádání bohoslužeb. Není tedy divu, že kostel je zasvěcen Sv. Janu Křtiteli, kterého hrabě Illesházy považoval za svého patrona. Je v klasicistním stylu a v roce 2000 k němu byla přistavěna věž se schodištěm na kůr a se zvonicí. Kostel má ještě jednu zajímavost, a to že oltář je neobvykle orientovaný na západ.


LAČNOV

turp kostel Lačnov.jpg Kostel Panny Marie

Základní kámen byl položen v roce 1968, ale po dokončení nesměl být z ideologických důvodů dvacet let vysvěcen. Pod označením obřadní síň byl využíván jen při posledním rozloučení se zemřelými. Vysvěcen mohl být teprve roku 1991. Hlavní obraz kostela je vytvořen jako mozaika výtvarníkem Antonínem Kloudou z Prahy. Okenní skla jsou vyrobena mozaikovou technikou, dodala je sklárna v Železném Brodě.


ŠTUDLOV

kostel študlov.jpg Kostel Sv.Matouše

Kostel byl ve Študlově postaven až v roce 1994. Původně chtěli místní opravit a rozšířit historickou kapli, ale ukázalo se, že pozemek je moc malý. Do stavby kostela se zapojila většina obyvatel obce a stavba byla financována z peněžních sbírek obyvatel i z rozpočtu obce. Architektonický návrh vypracoval architekt, který je také autorem kostela ve Střelné a kaple ve Valašské Senici. V roce 1993 byly vysvěceny pro kostel dva zvony, Josef a Maria. Sv. Matouš, kterému je kostel zasvěcen, je vyobrazen ve vitráži nad oltářem. Díky své malebnosti a začlenění do středu obce působí kostel, jakoby zde stál od nepaměti.


kaple ve Valasskych Prikazech.jpg VALAŠSKÉ PŘÍKAZY

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple byla postavena roku 1968.


ZDĚCHOV

Kostel Proměnění Páně

turp kostel zděchov.jpg Kostel ve Zděchově byl vybudován roku 1778 na příkaz císařovny Marie Terezie. Postaven je z kamene, zasvěcený je tajemství Proměnění Páně. Tento svátek si místní věřící připomínají 6.srpna. Na oltářním obraze je znázorněn výjev z Evangelia Sv. Matouše, kdy se proměněný Kristus zjevuje apoštolům Petrovi, Janovi a Jakubovi. Ve věži visí dva zvony o váze 34 a 75 kg. Na jejich ulití přispěli bývalí zděchovští obyvatelé žijící v Americe. V průčelí kostela jsou dřevěné sochy z druhé poloviny 18. stol. znázorňující Sv. Jana Sarkandra (mučedníka pro zpovědní tajemství) a Sv. Františka Xaverského (apoštola indických misií). Uprostřed průčelí je socha Sv. Marie Svatohostýnské. Kostel měl původně oltář kamenný, ale roku 1902 byl vyměněn za dřevěný.


VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Kostel Povýšení Sv. Kříže

kostel val.klobouky.jpg Tento kostel byl původně zasvěcen Nalezení Sv. Kříže, ale od reformy liturgického kalendáře je to Povýšení Sv. Kříže. Přesné datum postavení původního kostela není známo, pravděpodobně to bylo ve 13.století. Po tureckém vpádu roku 1663 lehl kostel i s farou popelem. Nynější podobu získal v roce 1771. Stavba byla považována za neslohovou. Pod presbytářem se nachází krypta, kde je pohřbeno 21 lidí, z toho 2 děti. Kostel má tři oltáře. Největší oprava věže byla provedena v roce 1774 poté, co do ní uhodil blesk, který zabil zvoníka a poškodil střechu. Ve věži jsou čtyři zvony. U vchodu do kostela se nachází starobylá křtitelnice z r.1521, která nyní slouží jako kropenka. Kostel prošel generální opravou v letech 2000-2003.


BRUMOV-BYLNICE

kostel brumov bylnice.jpg Kostel Sv. Václava

Počátky kostela jsou kladeny do pol. 13.stol, není tedy divu, že je považován za druhou nejvýznamnější historickou stavbu ve městě. Byl zasvěcen Sv. Václavovi, knížeti české země. Stojí na volném prostranství, v místě původního hřbitova, kde pravděpodobně stával malý gotický kostel. Má podobu rovnoramenného kříže. Všechny obrazy na stropě i obraz Poslední večeře Páně u vchodu do sakristie jsou z r. 1898 od vídeňského akademického malíře Josefa Reinera a v r.1964 musely být restaurovány. V kostele najdete také kamennou sochu Sv. Václava z roku 1217, kazatelnu z r.1672 či náhrobky z bylnické kaple ze 16.století.


RADHOŠŤ

Kostel Sv. Cyrila a Metoděje

kaple radhošt.jpg Kaple Sv. Cyrila a Metoděje se sousoším věrozvěstů z roku 1898 je nejvýše položenou církevní stavbou v České republice (1129 m). Kaple byla zpočátku kamenná s bílou omítkou a kopulí v byzantském stylu. V letech 1924-26 k ní byla přistavěna dřevěná zvonice v řecko-uniatském stylu. Tehdy došlo k obložení kaple šindelem, aby zabránil vlhnutí zdí. Bronzové sousoší bylo na Radhošť instalováno v r.1931. Uvnitř kamenné stavby byl umístěn mramorový cyrilometodějský oltář. Na druhém oltáři je vyobrazena Valašská Madonna. Kaple je zdobena osmi bočními okny s výjevy ze života Sv. Cyrila a Metoděje, Sv. Hedviky, Ludmily, Václava a Jana Nepomuckého.


Poutní místa


HOSTÝN

kostel- hostýn.jpg Chrám Panny Marie Hostýnské

Hostýn se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě. V poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie stojí socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem, který metá blesky určené Tatarům. Tito nájezdníci na poč. 13.stol. ohrožovali Evropu a v r. 1241 vpadli také na Moravu. Podle pověsti byli lidé na Hostýně zachráněni přímluvou Panny Marie. Dnešní bazilika má počátek ve stavbě, kterou financoval Jan z Rottalu a jeho potomci. Základní kámen byl položen v roce 1721, stavba byla posvěcena r.1748. Císřským nařízením z r. 1784 byl chrám prohlášen za zbytečný, a poutě zakázány. V 19. stol. bylu oragnizovány sbírky na jeho opravu a r. 1845 došlo k novému vysvěcení. Původní obraz Panny Marie Ochranitelky se nedochoval. Pozdější obraz rodiny Rottalů byl přenesen do kostela v Bystřici pod Hostýnem. K vrcholu Hostýna vede křížová cesta.

Poutě:Zahájení poutní sezóny je v květnu. Hlavní poutě- neděle blíže k Svátku Nanebevzetí Panny Marie (15.6), následující neděle tradiční pouť „Orlů“. Ukončení poutí druhou neděli v říjnu dušičkovou poutí. V sezóně poutě na různé svátky: Panny Marie Prostřednice všech Milostí (8.5), děkovný den za Svatého Jana Sarkandra (6.5.), oslava Těla a Krve Páně (pohyblivý svátek) s průvodem z Bystřice pod Hostýnem (8.00 hod.), pouť Božského srdce Páně (12.6.), Svatováclavská (28.9.), Sv. Františka z Assisi (9.10.).
Mše svatá o poutích: so+ne 7.30-9.00, 10.15-11.30, všední dny 7.00-9.15-11.00


kaple klobouky.jpg VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Kaple Sv. Cyrila a Metoděje

Novogotická kaple postavená roku 1863. Stojí na místě, kde podle pověsti svatí bratři procházeli (tzv. uherskou cestou na Velehrad) a kázali. Vnitřek kaple je vyzdoben Lindauerovými obrazy s náměty jejich příchodu na Moravu. Kaple je situována na severním okraji města při silnici.

Poutě: V neděli po svátku Cyrila a Metoděje, v 10.30 hod. je mše.


PLOŠTINA

Kaple Panny Marie Bolestné

ploština kaple.jpg Kaple byla vybudována v roce 1946 k uctění památky zdejším obětem II. světové války. 19.4.1945 zde zahynulo 27 mužů z Ploštiny a okolních vesnic. Kaple je jednolodní, zasvěcená Panně Marii Bolestné. Nad oltářem je dřevěná socha Piety. V kapli je vzpomínkový obraz zhotovený řídícím učitelem panem Šustáčkem, který působil v blízkých Drnovicích.
Poutě:Neděle blíže k výročí tragédie (19.4), mše 9.30 hod. Hlavní, tzv. valašská pouť se koná v červnu nebo v červenci, dle zveřejněné dohody.


VYSOKÉ POLE

Kaple Panny Marie neboli Vysocká kaple

vysoké pole.jpg Původní kaple zde byla vystavěna již v roce 1748. Pro její provoz byl ustanoven poustevník, který měl za to od majitele brumovského panství deputát. Bohužel v roce 1790 byla kaple v rámci josefínských reforem zrušena a zbořena. Její znovuobnovení je spjato se jménem soukeníka Kolíska z Vizovic, který při pobytu v cizině ztratil ženu a dvě děti. Po návratu domů vedl přísný život (snad jako pokání za nějaký zlý skutek) a z posbíraných milodarů postavil na původním místě nejprve malou kapličku, později zvětšenou do nynější podoby. Nedaleko kaple je také studánka, kam lidé chodívali pro vodu zejména při dětských nemocech. Na poděkování při uzdravení dítěte zavěšovaly maminky na planou hrušku u studánky dětské košilky.

Poutě: Něděle blíže k svátku narození Panny Marie (8.9.), mše svatá v 11.00.


TURZOVKA

Kaple Panny Marie královny pokoje na hoře Živčáková

turzovka prm..jpg Hora Živčáková je součástí Turzovské vrchoviny, nachází se 3 km východně od města Turzovka. Má nadmořskou výšku 788 m.n.m. a vede sem několik "poutnických" chodníčků.

Město Turzovka se nachází v údolí řeky Kysuca mezi pohořími Javorníky a Turzovská vrchovina asi 12 km od českých hranic a zhruba 14 km od města Čadce a 25 km severně od města Žilina.

K prvnímu zjevení Panny Marie zde došlo v roce 1958. Hajný Matúš Lašut měl 1.června službu na hoře Okrúhlá u Turzovky a jako vždy se zastavil na Živčáku u mariánského obrázku v lese, aby se krátce pomodlil. Ještě než modlitbu ukončil, spatřil krátký záblesk a místo obrázku zvláštní úkaz – sochu Panny Marie Lurdské oblečenou do bílého roucha, přepásaného modrou stuhou a se závojem kolem hlavy. Přes ruku jí splýval růženec. Stála na zahrádce z nevídaných bílých květin ohraničené nízkým laťkovým plotem. Slabý závan větříku poodhrnul kadeř světle hnědých vlasů zpod závoje a Matúši Lašutovi došlo, že to není socha, ale živá bytost stojící na obláčku z lehké mlhy.

turp turzovka kaplička.jpg Bylo to přesně 100 let po zjevení v Lurdech. Proto se také Turzovce říká Slovenské Lurdy. Po zjeveních v letech 1958 - 1995, kdy se Panna Marie zjevovala s různými poselstvími, se z toho místa stalo známé mariánské poutní místo. Centrem poutního místa je nově vybudovaná kaple, ve které se slouží mše svaté. Interiér je zpřístupněn v neděli a o některých svátcích. Na hoře Živčáková jsou také čtyři léčivé prameny - pramen Lurdské Panny Marie, Pramen Božího srdce, pramen Srdce Panny Marie a Oční pramen. Voda z těchto pramenů prý zázračně uzdravila stovky lidí.

Poutě: Hlavní poutě se zde konají v květnu (28.-29.5) a v říjnu (15.-16.10).