Obce Hornolidečska a Púchovskej doliny

VALAŠSKÁ SENICE

Více najdete v záložce "Nejbližší cíle".

FRANCOVA LHOTA

Více najdete v záložce "Nejbližší cíle"

HORNÍ LIDEČ

turp horní lideč.jpg Obecně: Nejbližší vlaková zastávka k Antariku. Je zde dřevěný mechanický betlém, sportovní centrum, turistické infocentrum a knihovna.
Památky: Kostel Sv. Václava, replika dřevěné zvonice z r. 1771 (u obecní knihovny) a roubené studny (u křižovatky v centru města). Historická kovárna a studna v Kočičině u č.p. 36,37. Stopa po vodním náhonu na válcový mlýn, rodina Slovákova č.p.55. Historické železniční mosty.
Zajímavosti: Nový mechanický betlém s 220 figurkami. Památník zemřelých na žluté značce po cestě na Pulčín. Památný dub (u čp.7), památná lípa ( u čp.71). Vede tudy naučná stezka Vařákovy paseky. Cylopůjčovna na nádraží ČD.

LAČNOV

Památky: Moderní kostel P.Marie, roubená usedlost čp.13, tamtéž studna s okovem datovaná 1811.
Zajímavosti: Soustava tří Lačnovských rybníků s rybářským střediskem, výskyt vzácného šafránu bělokvětého na louce u školy a na Sucháčkových pasekách, Lačnovské (Trčkovy) skály s možností horolezení. V okolí jsou naučné stezky. U Lačnovkých rybníků je možnost občerstvení v Lačnovské rybárně. Nově je tu postavená také expozice s vědeckou rekonstrukcí chalup z vypálených Vařákových pasek (byly vypáleny za 2.světové války).

turp lidečko.jpg LIDEČKO

Památky: Kostel Sv. Kateřiny Sinajské se třemi zvony z r. 1665, socha Sv. Jana Nepomuckého a kamenný kříž.
Zajímavosti: Přímo v obci je známý skalní útvar Čertovy skály, nad kterým je vrchol Kopce se zbytky pravěkého hradiska. Vede zde naučná stezka Vařákovy paseky. Občerstvit se můžete v Motorestu Čertovy skály. V zimě možnost lyžování. V létě funguje informační středisko v Motorestu Čertovy skály.

LESKOVEC

Obecně: Je to jedna z nejstarších obcí na Vsetínsku.
Památky: Pozůstatek Juříčkova mlýna, vypáleného za II. světové války, malá pamětní síň této události. Také jsou tu historické dřevěné stavby a klenbové sklepy z kamene.
Zajímavosti: Hojný výskyt orchidejí, památkově chráněné stromy (např. javor babyka).

LUŽNÁ

Památky: Dřevěná zvonice z konce 18.stol. uprostřed obce, soubor tří původních roubených valašských sklípků.
Zajímavosti: Památný buk na Vrábalových pasekách. V zimě v provozu dva vleky.

POZDĚCHOV

turp pozděchov.jpg Památky: Obec má dva kostely- evangelický a římskokatolický. V nedalekém údolí zvaném Trubiska je bývalý lovecký zámeček vizovické šlechty s rybníky Kačeňák a Hubertek a sirnatými prameny. Možnost prohlídky (J.Štach 731 560 369).
Zajímavosti: Na jižním okraji obce výskyt chráněného šafránu bělokvětého. V obci je lyžařský vlek a dvě sjezdovky. V okolí jsou naučné stezky.

PRLOV

Památky: Pamětní síň obětem fašismu.
Zajímavosti: Rybník Neratov s výskytem vážek a obojživelníků. Tamtéž sirný pramen. Tradice květnového vyhánění ovcí na pastvu. Nově je tu zřízeno agroturistické centrum U Húšťú.

SENINKA

Památky: Rozhledna na vrchu Vartovna (37m, 213 schodů). Valašské motomuzeum s exponáty vyrobenými od roku 1923. Lidová architektura - dřevěnice, komory, sklepy, roubené stavení čp.1 se zdobenou lomenicí.
Zajímavosti: Tradice sušení ovoce. Obec patří mezi nejmenší na Valašsku. Vede zde naučná stezka. V zimě v provozu dvě sjezdovky.

turp střelná.JPG STŘELNÁ

Obecně: Leží mezi Javorníky a Bílými Karpaty, na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku. Název obce vznikl podle obranné funkce, kterou dříve plnila (střílelo se z luků).
Památky: Je zde roubená zvonice východního typu a roubená chalupa se stodolou, zajímavý je kostel P.Marie Nanebevzaté.
Zajímavosti: Památná lípa z konce 17.stol. Stojí za to navštívit i pekárnu manželů Šerých, která je proslulá svým chlebem i jinými výrobky.

VALAŠSKÁ POLANKA

Památky: Tradiční roubené stavby, několik památných křížů, kostel Sv. Jana Křtitele.
Zajímavosti: Na svém putování za lidovou písní sem zavítal Leoš Janáček. Jedno z míst odkud se dá napojit na cyklistickou Hornolidečskou magistrálu.

VALAŠSKÉ PŘÍKAZY

Zajímavosti: Tradice pálení slivovice a borovičky. Místní pálenice je dodnes známá kvalitními výrobky.

Zděchov.jpg ZDĚCHOV

Obecně: 4.nejvýše položená obec na Valašsku.
Památky: Kostel Proměnění Páně s křížem. K obci náleží pasekářské usedlosti Hajdovy paseky, které byly v roce 2000 zapsány jako vesnická památková zóna.
Zajímavosti: Koupaliště. Dvě památné lípy. V okolí obce jsou jalovcové pasínky s velkým výskytem vzácných orchidejí (na zelené turistické značce). Pořádají se zde známé motokrosové závody zvané Zděchovská grapa. V obci a okolí vede naučná stezka pro Nordic walking.

ÚSTÍ

Památky: Barokní kamenná socha Jana Nepomuckého z r. 1775, ve středu obce je zachovaných několik roubených stavení.

turp mikuláši.jpg ŠTUDLOV

Památky: Roubená chalupa č.p.82
Zajímavosti: Chráněná území Hrádek a Stráž s teplomilnou faunou a flórou a zbytky třetihorní flóry. Také je tu chráněná lípa s obvodem kmene 6m, a v horní části obce u potoka můžete nalézt kousky jantaru. Na okolních lukách rostou vzácné rostliny jako lilie zlatohlávek. V zimě je v provozu sjezdovka.


Obce na Slovensku

LYSÁ POD MAKYTOU

Obecně: Obec leží v Lyském průsmyku. Můžete tam dojít po žluté turistické značce z rozcestí pod Makytou (asi 9 km). Částí obce je výše zmiňovaná Dešná.
Památky: Klasicistní kostel Sv. Štefana.
Zajímavosti:V obci je sportovní areál i možnost lyžování. Během roku se tu koná několik zajímavých kulturních a sportovních akcí jako třeba mezinárodní ‚Beh okolo Lysej‘, Ondrejský jarmok a v létě festival ‚Folklorní Lysá‘. Ve všední dny určitě navštivte zdejší pekárnu.

LAZY POD MAKYTOU turpskičertov.jpg

Obecně: Do Laz se dostanete z rozcestí pod Makytou, po zelené značce je to asi 5.5 km.
Památky: Pomník Padlých Mladoňov, evengelický kostel z r. 1846 a katolický kostel z r.1801.
Zajímavosti: Do katastru obce patří i přírodní rezervace Čertov se zachovalými jedlobučinami . Z Čertova se dá udělat túra do Papajského sedla i na chatu Kohútku. V zimě je v provozu Ski areál Čertov. V okolních lesích je kamenitý hřeben se skalními hranami a stěnami.

LÚKY

Památky: Kostel Sv. Bartoloměje Apoštola
Zajímavosti: Obec reprezentují svými vystoupeními bratři Štefánikovci. Hrají na typické místní nástroje, které si i sami vyrábějí – „rífové, trojdierové, šesťdierkové a koncové píšťalky a fujary, trombity a pastierske rohy.“ Jejich hudba je charakteristická právě pro Púchovskou dolinu (více info www.stefanikovci.estranky.cz).

ZÁREČIE

Obecně: Obec leží v srdci Púchovskej doliny.
Památky: Evangelický kostel a zvonice, památník M.R. Štefánika.
Zajímavosti: Obec je kulturním centrem Púchovskej doliny, mají zde folklorní skupinu Záriečanka. Dominantním sportem na světové úrovni je zde cyklotrial.

DOHŇANY

Dohňany pametná izba.jpg Zajímavosti: V obci je infocentrum a pěkný parčík s kašnou, kde můžete posedět. Je zde i naučná stezka (chodník) Tri skaly, která vás během 13 km povede kolem Lazovskej a Čertovej skaly a skaly Vieska na Tlstú horu s rozhlednou. Tato stezka nazývaná též „Chodník zdravia“ je vhodná pro turisty i cyklisty. K rozhledně se dá dojít také přímou, ale strmější cestou z obce. V Dohňanech můžete navštívit také Dujkov mlyn s expozicí o historii mlynářství, Dom kultúrných tradícií s expozicí krojů Hornolidečska a Púchovskej doliny a Pamätnou izbu obce Dohňany, která nabízí pohled do historie Dohňan.
Více info: Eva Klinovská, Tel.: 042/471 03 02, 042/4450918, E-mail: info@dohnany.sk.

IMG_1493.JPG MESTEČKO

Zajímavosti: Obcí vede naučná stezka (chodník) Mesteckým kotárom. Je tu také prodejna agrofarmy s kvalitními mléčnými výrobky. Zde si můžete koupit slovenské korbáčky, mozzarellu, brynzu, čerstvé kozí i kravské mléko a spoustu dalších dobrot.

Tip na výlet:

Z Antariku následujte modrou turistickou značku na rozcestí pod Makytou. Tam se napojte na zelenou značku, která poměrně příkře sestupuje na Slovensko, a dovede vás do Laz pod Makytou - místní části Krivé. Odtud pokračujte stále po zelené přes místní část Čertov až na chatu Portáš. Tam se můžete občerstvit . Další cesta povede po hřebeni po červené turistické značce směrem na Kohútku, místy s krásnými výhledy na Beskydy a Javorníky. Červená značka vás přes Papajské sedlo dovede až na Makytu a odtud už se po modré vrátíte k nám na Antarik. Trasa má celkem asi 30 km. Připravte se i na prudší výstup na hřebeny směrem k Portáši.