Kulturní a technické památky


MUZEUM KARDINÁLA ŠTĚPÁNA TROCHTY VE FRANCOVĚ LHOTĚ

Muzeum kardinála Trochty.jpg Rodnou chaloupku kardinála Trochty najdete po pravé straně kousek za Rančem U Zvonu. Je to pěkné bílé stavení, v roce 2014 bylo zrekonstruováno, a dnes je zde Štěpánovo muzeum. Pokud byste jej chtěli navštívit, je lepší dát vědět předem (duchovní správce 731 405 531,nebo můžete zazvonit na sousedy vpravo, nebo volat na čísla 732 717 039 a 737 620 521). Uvnitř je pěkná světnička s pecí a svatými obrázky, kde Štěpán prožil své dětství. Tam si můžete přečíst různé dokumenty o jeho životě. V další místnosti jsou kromě naučných tabulí různé pamětní předměty i kardinálovo slavnostní roucho. Jeho život opravdu nebyl lehký, ale byl velmi obětavý a pracovitý, a měl rád lidi a mládež. A i přes svůj kardinálský titul zůstal v životě velmi skromný a pokorný, a nikdy nezapomněl na svou rodnou vesničku, ani na své rodiče. Možná i proto si jej ještě dnes všichni francolhotší velmi váží, a na důkaz toho vybudovali i toto muzeum. Kousek nad domem je políčko, kde pracovával i malý Štěpán, a na kterém dnes Valašská nadace spolu s dětmi ze základní školy každým rokem po staru seje obilí, sklízí, mele zrno a pak tradičně peče chleba. V muzeu se žádné vstupné zatím neplatí (2015), ale můžete si tam koupit různé knížečky nebo přispět dobrovolnou částkou.


Muzeum Vařákovy paseky.jpg VĚDECKÁ REKONSTRUKCE CHALUP Z VAŘÁKOVÝCH PASEK V LAČNOVĚ

Nově postavený soubor několika budov. Stavitelé se zde pokusili o rekonstrukci chalupy č.p.81 Tomáše Vařáka z Vařákových pasek, jak vypadala ještě před vypálením nacisty během 2.světové války. Dále je zde valašská sušírna ovoce, kovárna a studna. V jedné budově je expozice k tragickému osudu Vařákových pasek. Za pomoc partyzánům totiž němečtí okupanti 2.května 1945 na Vařákových pasekách vypálili 8 chalup z deseti, a čtyři obyvatelé zabili.


MUZEUM REGIONU VALAŠSKO VE VSETÍNĚ

turp zámek vsetín, muzeum.jpg Najdete ho ve vsetínském zámku. Ze stálých expozic můžete navštívit „Pod jměnem Valachů“ (historie lidových bouří na Valašsku), „Umění a umělecká řemesla „(historie zámku a muzejní sbírky), „Pamětní síň bratří Hlaviců“ a „Vsetínsko v lidové tvorbě, kroji a obyčejích“. Také se tu pořádají různé výstavy v Zámecké galerii a v Galerii Gratis. Možná je i prohlídka s průvodcem.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin.
Kontakt: Horní nám. 2, Vsetín, tel. 571 411 690, e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz, web: www.muzeumvalassko.cz.
Jak se tam dostat: Z Antariku přes Francovu Lhotu, Horní Lideč, Valašskou Polanku a Ústí.


Muzeum Valašské Klobouky.jpg MĚSTSKÉ MUZEUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Muzeum sídlí v budově Staré radnice (č.p.276), kde se nachází expozice Pravěk jižního Valašska. V síni radnice se pak konají různé výstavy, koncerty a přednášky. Druhým zdejším muzejním objektem je Červený dům (1781, č.p.194): v interiérech 19. století je prezentováno nejslavnější kloboucké řemeslo, soukenictví, spolu s plátenictvím a barvířstvím. Info o otevírací době a ceník najdete na webu.

Kontakt:
Masarykovo náměstí 276, Valašské Klobouky, tel.:577 320 095, email: odehnal.muzeum@volny.cz, web: www.muzeum-valasskeklobouky.cz
Jak se tam dostat: Autem z Antariku přes Francovu Lhotu a Horní Lideč, tam odbočit doleva a přes Valašské Příkazy a Poteč dojedete do Valašských Klobouk.

DALŠÍ PAMÁTKY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH: Děkanský chrám Sv.Kříže se středověkým jádrem, Stará radnice, Mariánský sloup, Kaple Sv. Anny, kamenný pranýř z pol.16.stol., kaple Sv. Cyrila a Metoděje (poutní místo), zachovalé valašské dřevěnice.
TIP NA OBČERSTVENÍ: Z osobní zkušenosti doporučujeme dvě cukrárny na dolním konci náměstí a Pizzerii Anděl, taktéž na náměstí (č.41).


ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

turp zámek kinských valmez.jpg Návštěvníci si zde mohou prohlédnout dvě stálé expozice: Expozice zámeckých pokojů „Jak se žilo na zámku“ a expozice Sklo a gobelíny. Dále tu můžete shlédnout expozici „Staré knihy vyprávějí!, muzejní kavárničku Antonína Duřpeka nebo hasičskou expozice „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.V muzeu se také pořádají krátkodobé historické, výtvarné, etnografické či přírodovědné výstavy. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 16 hod.
Kontakt: Zámecká 3, Valašské Meziříčí, tel.:571 611 764, email: muzeumvm@muzeumvalassko.cz, web: www.muzeumvalassko.cz
Jak se tam dostat: Autem z Antariku přes Francovu Lhotu, Horní Lideč, Valašskou Polanku a Vsetín. Samozřejmě se dá do Valmezu dojet i autobusem (z Valašské Senice s přestupem) nebo valkem (z Horní Lidče).


HVĚZDÁRNA VSETÍN

turp hvězdárna vsetín.jpg Vsetínská hvězdárna nabízí večerní astronomická pozorování (každé úterý a pátek za bezmračné oblohy), pozorování slunce a slunečních skvrn (v pracovní dny od 9 do 15.00 hod.) a exkurzi po hvězdárně, tedy prohlídku kopule a přístrojového vybavení, nebo meteorologické stanice v areálu hvězdárny. Pro školy i mimoškolská zařízení jsou připraveny programy věnované Zemi, sluneční soustavě, vesmíru, optice, gravitaci, kosmonautice a dalším oborům. Vstupné je pro dospělé 50 Kč, pro děti 30 Kč, pro skupiny je poskytována sleva. Více informací o otevírací době, vstupném a možnostech programu najdete na webu hvězdárny.
Kontakt: Jabloňová 231 Vsetín, tel.:  571 411 819, email: info@hvezdarna-vsetin.cz, web: www.hvezdarna-vsetin.cz
Jak se tam dostat: Z Antariku přes Francovu Lhotu, Horní Lideč a Valašskou Polanku do Vsetína.


VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Val muzeum rožnov.jpg I když je Rožnov od Antariku vzdálený přes 50 km, určitě stojí za návštěvu, nejlépe za celodenní výlet. Hlavním celoročním lákadlem je právě valašský skanzen nebo muzeum v přírodě.

Objekt muzea se dělí do čtyř expozic: Dřevěné městečko, Valašská dědina, Mlýnská dolina a Pustevny. V každé z nich jsou umístěny typické stavby.

Dřevěné městečko je nejstaří a nejnavštěvovanější částí. V sezóně zde probíhají folklorní a řemeslné programy. Prohlídka trvá asi 40 minut. Z budov si tu můžete prohlédnout kostel, hostinec, radnici, kuželnu, sýpky a stodoly atd. Převezeny sem byly i některé objekty z mikroregionu Hornolidečska, z oblasti, kde se nachází i naše chata. turp rožnov muzeum.jpg Mezi ně patří Vlčkova palírna z Lačnova a zvonička z Horní Lidče. Mimo jiné tu můžete obdivovat i soubor klátových, krásně vyřezávaných a někdy i malovaných úlů.

Mlýnská dolina je areálem naopak nejmladším, je zde mnoho ještě funkčních objektů na vodní pohon. ‚Naživo‘ se tu setkáte s valchou, mlýnem, pilou, lisovnou oleje i hamrem. Z Horní Lidče sem byla převezena kovárna. Prohlídka trvá 70 minut.

Valašská dědina zahrnuje hospodářské usedlosti, salašnické stavby, školu, zvonici, větrný mlýn i kovárnu. Stavby jsou volně rozmístěny v krajině, spolu s políčky, zahradami a ovocnými stromy, které připomínají starý způsob hospodaření. Během prohlídky můžete potkat i různá domácí zvířata, včetně stáda ovcí. Prohlídka trvá turp pustevny.jpg 120 minut a je možné ji absolvovat i bez průvodce.

Areál Pustevny vlastně zahrnuje dvě stavby-Libušín a Maměnka, které stojí na Pustevnách, ale jsou ve správě valašského muzea v přírodě.

Ve Valaškém muzeu se často pořádají také různé koncerty, divadla, výchovně-vzdělávací programy i řemeslné dny. V areálu je k dispozici několik dobových restaurací, nebo spíše hostinců, kde si můžete dát tradiční valašský oběd.
Více informací
získáte na www.vmp.cz.
Jak se tam dostat: Z Valašské Senice autem přes Horní Lideč, Valašskou Polanku do Vsetína, odtud přes Valašskou Bystřici do Rožnova.


VIZOVICKÝ ZÁMEK

zámek Vizovice.jpg Do Vizovic dojedete z Antariku asi za 45 minut. V zámku si můžete prohlédnout interiéry s nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermieru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství i působivý interiér zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie. Zpřístupněny jsou jak reprezentativní prostory v prvním patře zámku, tak i prostory dtuhého patra s pokoji určenými rodinným příslušníkům zámeckých pánů, hostům a služebnictvu.
Zámecká zahrada je vybudována ve francouzském a anglickém stylu se sochařskou výzdobou a vodní plochou. Je otevřena celoročně. Otevírací dobu zámku, ceny i velikost návštěvních skupin najdete web stránkách . Prohlídky skupin je nutné objednat předem.
Kontakt: Státní zámek Vizovice, Palackého nám. 376 , tel.: 577 452 762 nebo 722 611 972, email: vizovice@kromeriz.npu.cz, web: www.zamek-vizovice.cz
Jak se tam dostat: Autem z Antariku přes Horní Lideč, ve Valašské Polance odbočit směrem na Zlín.


PRVNÍ VALAŠSKÉ MOTOMUZEUM V SENINCE

K vidění je tu na devadesát modelů motocyklů československé výroby z různých období 20. století. Návštěvníci naleznou mezi exponáty i řadu skvostů, například Jawu OHV 500 vyrobenou v roce 1929. S myšlenkou otevřít toto muzeum přišel dlouholetý sběratel motocyklů a milovník motoristického sportu Miroslav Tomanec ze Seninky. Součástí expozice je také sbírka pěti desítek tahacích harmonik, a to od modelů z roku
1890 až do současnosti."
Otevírací doba: sobota a neděle 10.00-16.30 hodin, individuálně také
po telefonické dohodě.
Kontakt: Seninka č.p.1, tel.: 603 260 001 (Miroslav Tomanec), web: www.prvnimuzeum.cz
Jak se tam dostat: Autem z Antariku přes Francovu Lhotu, Horní Lideč a Valašskou Polanku. Kousek za Polankou je odbočka na Seninku. Muzeum je úplně na konci obce (musíte ji tedy celou projet). Do Seninky jede také autobus. Pokud chcete návštěvu spojit s túrou, vyšplhejte se nejprve na rozhlednu Vartovnu a do Seninky pak sestupujte po žluté značce.


LIKÉRKA R.JELÍNEK VIZOVICE

Společnost Rudolf Jelínek je světově známá zejména výrobou ovocných destilátů, především slivovice. Pro návštěvníky vybudovala projekt Distillery Land, jehož cílem je přiblížit tradice a umění přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a prezentace původní „fabriky“, kde se snoubí tradiční výrobní postupy a nejmodernější technologie. Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy, stáčírnu a degustační místnost. Součástí prohlídky je ochutnávka výrobků. Exkurzní trasa je bezbariérová. V areálu se koná v průběhu roku celá řada kulturních akcí. Mezi nejznámější patří tradiční Vizovické Trnkobraní.
Kontakt: Rudolf Jelínek s.s., tel: 577686120 , email: rjelinek@rjelinek.cz, web:www.rjelinek.cz
Jak se tam dostat: Z Antariku autem přes Francovu Lhotu, Horní Lideč, Valašskou Polanku. V Polance odbočit směrem an Zlín.


MUZEUM VALAŠSKÝCH STRAŠIDEL

Muzeum valašských strašidel bylo otevřeno v roce 2002 v prostorách Střediska volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. Do stylového prostředí je zasazeno 18 nadpřirozených bytostí, které jsou spojeny s pověstmi a bájemi z Valašska. Návštěvnická stezka je ojedinělá tím, že se proplétá mezi imitací skály. Panoptikum představuje návštěvníkům nadpřirozené bytosti v životní velikosti. Pocit tajemna navozuje rafinované osvětlení a „strašidelná“ zvuková kulisa. U každého strašidla najdete jeho stručný popis včetně pověsti, která se k němu vztahuje. Můžete se zde setkat s drakem z Velkých Karlovic, jehož křídla dosahují rozpětí téměř 6 metrů. Potkáte se i s čertem, který nedaleko Valašského Meziříčí ve vesnici Jarcová zanechal obrovský kámen, zvaný Jarcovská kula. Spatříte vodníka ze Zuberských mokřin, čertův mlýn z Radhoště, víly Húkalky, baziliška, divoženky, černokněžníka a další strašidla, která se těší na vaši návštěvu.

Otevírací doba: Po-Pá 9-11, 13-16
Kontakt: Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, tel.: 571 622 243 (Věra Brabcová), e-mail: ddm-vm@post.cz, web: www.domecekvalmez.cz
Jak se tam dostat: Autem z Antariku přes Francovu Lhotu, Horní Lideč, Valašskou Polanku a Vsetín. Samozřejmě se dá do Valmezu dojet i autobusem (z Valašské Senice s přestupem) nebo valkem (z Horní Lidče).


MIKULÁŠTÍKOVO FOJTSTVÍ - MUZEUM ŽIVOTA NA VALAŠSKU

Tento dřevěný patrový roubený dům s pavlačí na průčelí a rozsáhlým hospodářstvím je nejlépe dochovanou stavbou svého druhu na Valašsku. Najdete ho v obci Jasenná nedaleko Vizovic. Byl postaven r. 1748 Jiřím Mikuláštíkem a sloužil jako fojtství. Fojt byl vlastně starosta nebo vůdce obce. Zdejší budova kromě fojtství sloužila také jako portášská stanice. Tu připomíná socha portáše.
Dnes je Mikuláštíkovo fojtsví muzeum, kde se můžete podívat nejen na původní valašskou architekturu, ale také na expozici s typickým valašským nábytkem, nádobím, kroji, obrázky na skle, potřebami pro domácnost a hospodářství. Dozvíte se, jak tu lidé dříve žili a prohlédnete si typické místnosti jako velká jizba, obytné místnosti či chlév.Po prohlídce fojtství se z Jasenné můžete vydat po portášské naučné stezce na rozhlednu Vartovna.

Adresa:Jasenná 60, obec Jasenná.
Kontakt:
Pí. Zdena Turková, tel.: 732 141 768.Prohlídku je nutné domluvit předem.
Otevírací doba:
Od května do konce října, 9-18.00 hod.Vstupné je 20 Kč.
Jak se tam dostat: Z Antariku autem přes Francovu Lhotu, Horní Lideč, Valašskou Polanku. V Polance odbočit směrem an Zlín. V Bratřejově odbočte k vesnici Ublo a pokračujte dál do Jasenné. Dá se tam dostat také z Vizovic.


HISTORICKÉ EXPOZICE V OBCI DOHŇANY (SR)

Dom kultúrnych tradícií
Zde můžete navštívit expozici s ukázkou lidových krojů Hornolidečska a Púchovskej doliny. Dále jsou tu různé historické fotografie a dokumenty, přibližující bohatou historii a folklór těchto oblastí.

Dujkov mlyn
Dujkov mlyn najdete hned vedle mezistátní cesty první třídy I/49, vedoucí do ČR. Byl postavený roku 1936 na elektrický pohon, elektrickou energii vyráběly Francisciho turbíny. Dnes si tu můžete prohlédnout zachovalé vybavení mlýna a seznámit se s mlynářstvím, které v této oblasti bylo rozšířeným řemeslem. Součástí mlýna bude i řemeslný dvůr, kde návštěvníci budou moci shlédnout, i si vyzkoušet různá tradiční řemesla.

Pamätná izba obce Dohňany
Nachází se v zrekonstruované budově staré školy, u kulturního domu. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do historie obce prostřednictvím úředních dokladů, pracovních nástrojů i oděvů, které se kdysi používaly. Pamätná izba je otevřená v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. V případězájmu je možné domluvit prohlídku i mimo uvedené hodiny.
Kontakt: Eva Klinovská , tel.: 042/471 03 02, 042/4450918 , e-mail: info@dohnany.sk.
Jak se tam dostat: Z Valašské Senice přes Francovu Lhotu, pak odbočit na Střelnou a pokračovat přes Lysou pod Makytou, Zárečie a Mestečko až do Dohňan.


ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM PÚCHOVSKEJ KULTÚRY PÚCHOV (SR)

Archeologické muzeum Púchovskej kultúry sídlí v Župnom dome, který je jednou z mála zachovaných historických památek v Púchově, a prezentuje jednu z nejvýznamějších kultur raných dějin Slovenska.
Výskyt Púchovské kultury je datovaný do období mezi lety 300 př.n.l a 2.stol.n.l. V rozsáhlých centrech-oppidech- se soustředila výroba i obchod. Původním nalezištěm této kultury je právě skála u Púchova, kde v 19.stol. prováděl amatérský výzkum baron Emil Hoening.

Ve sbírce muzea jsou uloženy zlaté, stříbrné a měděné mince, hutnická zařízení, která pracovala na velice vysoké úrovni, kvalitní keramika, železné radlice a další zajímavosti.

Otevírací doba: Po-Pá: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
Kontakt: Župný dom, Nábrežie slobody 522/1, Púchov
Tel.:+421 42 463 55 38, +421 42 463 17 75-8 , web: www.puchov.sk/kultura-a-sport/muzeum-puchovskej-kultury.
Jak se tam dostat: Z Valašské Senice autem přes Francovu Lhotu, pak odbočit na Střelnou, přes obce Lysá pod Makytou, Mestečko a Dohňany až do Púchova.


SLOVENSKÉ SKLÁRSKE MÚZEUM- LEDNICKÉ ROVNÉ (SR)

Slovenské sklárske múzeum (SSM) je umístěno v sídle bývalých majitelů sklárny Schreiberů. Je to původně renesanční zámek ze 16.stol., ke kterému patří i krásná zahrada.
V muzeu je stálá expozice o dějinách vývoje sklářství. Nejstarší úsek historie sklářské výroby zastupují nálezy získané při archeologických výzkumech (středověké užitkové sklo), nejbohatší je sbírka sklářských výrobků ze 17.-19.stol., a současné sklářství reprezentují výrobky dnešních slovenských skláren. Speciální část expozice tvoří pracovní nástroje a pomůcky sklářů a mapy současných i historických skláren. Zajímavostí je pantograf z roku 1896 na zdobení sklářských výrobků.

Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 14.30
Kontakt: Sklárska 117, Lednické Rovne, tel.:+421 42 460 12 80
Jak se tam dostat: Z Valašské Senice autem přes Francovu Lhotu, pak odbočit na Střelnou, přes obce Lysá pod Makytou, Mestečko a Dohňany až do Púchova. Tam odbočit na Lednické Rovné.